Brief over afvalstoffenbelasting

Staatssecretaris Wiebes van Financiën informeert de Tweede Kamer over de afvalstoffenbelasting en de stand van zaken rond de vrijstelling voor zuiveringsslib.