Reactie op motie over de vliegbelasting

Staatssecretaris Menno Snel (Financiën) stuurt de Tweede Kamer een reactie op een motie waarin de regering wordt verzocht er in Europa op aan te dringen dat een variant van vliegbelasting gebaseerd op CO2-uitstoot per kilometer wordt uitgewerkt.