Energiebelasting

De overheid wil dat u zuiniger en efficiënter omgaat met energie. Daarom heft de overheid belasting over het verbruik van elektriciteit en aardgas. Door de belasting wordt de totaalprijs van energie hoger. Een hogere energieprijs kan mensen stimuleren minder energie te gebruiken.

Verschuiving van aardgas naar elektriciteit

Het kabinet wil een verschuiving in de energiebelasting. Dit betekent dat de energiebelasting voor aardgas hoger wordt en de energiebelasting voor elektriciteit lager. De overheid wil hiermee stimuleren dat huishoudens vaker kiezen voor elektrische warmteopties, zoals warmtepompen. Of voor duurzame warmteopties, zoals aardwarmte.

Tarieven energiebelasting

De tarieven van de energiebelasting staan op de site van de Belastingdienst. U betaalt de energiebelasting aan uw energieleverancier, die de belasting weer afdraagt aan de Belastingdienst.

Verandering tarieven energiebelasting

Het kabinet heeft de volgende wijzigingen opgenomen in het Belastingplan 2019:

  • Het tarief van de eerste schijf in de energiebelasting op aardgas gaat omhoog met € 0,03 per m3. De eerste schijf geldt voor het verbruik van 0 tot 170.000 m3.
  • Het tarief van de eerste schijf in de energiebelasting op elektriciteit gaat omlaag met € 0,0072 per kWh. De eerste schijf geldt voor het verbruik van 0 tot 10.000 kWh.

De Tweede en Eerste Kamer moeten hier nog mee akkoord gaan. Daarna gaan de wijzigingen in per 1 januari 2019.

Teruggaaf energiebelasting

In sommige gevallen kunnen bedrijven en instellingen energiebelasting terugkrijgen. Bijvoorbeeld als een bedrijf aardgas en elektriciteit gebruikt om zelf elektriciteit op te wekken. Bij een gedeelde elektriciteitsaansluiting is ook teruggaaf van energiebelasting mogelijk. Bijvoorbeeld als een huis is gesplitst in 2 of meer aparte woningen.

Belastingvermindering energiebelasting

Per elektriciteitsaansluiting geldt een belastingvermindering. Deze is € 308,54 (exclusief btw) in 2018. De gedachte achter de belastingvermindering is dat een deel van het energieverbruik wordt gezien als basisbehoefte. Daarover betaalt u geen energiebelasting. De Rijksoverheid stelt de hoogte van deze belastingvermindering jaarlijks vast.

Verrekening vermindering energiebelasting

De energieleverancier verrekent de belastingvermindering met de energierekening. Wie in een jaar minder energiebelasting betaalt dan het bedrag van de belastingvermindering, krijgt toch de volledige belastingvermindering. Verhuist u binnen de verbruiksperiode van een jaar? Dan wordt de belastingvermindering naar evenredigheid berekend.

Zonnepanelen en energiebelasting

Burgers en bedrijven die zelf elektriciteit opwekken met zonnepanelen en die elektriciteit zelf verbruiken, hoeven over de zelf opgewekte elektriciteit geen energiebelasting te betalen.

Let op: als u zonnepanelen heeft en stroom levert aan uw energieleverancier, wordt u door de Belastingdienst gezien als ondernemer voor de omzetbelasting. Meer informatie over het betalen van omzetbelasting door eigenaren van zonnepanelen vindt u op de website van de Belastingdienst.

Verhuurders die zonnepanelen op een huurwoning plaatsen en daarmee elektriciteit leveren aan de huurder, krijgen ook vrijstelling van energiebelasting. De vrijstelling geldt alleen voor de stroom die met de zonnepanelen is opgewekt.

Minimumprijs CO2-uitstoot

Voor bedrijven die stroom produceren wil het kabinet een nieuwe nationale heffing op CO2-uitstoot van elektriciteitsopwekking invoeren. De overheid wil hiermee stimuleren dat bedrijven minder fossiele brandstoffen gebruiken voor de productie van elektriciteit. Deze nieuwe minimumprijs op CO2-uitstoot moet in 2020 ingaan en komt naast de Europese heffing op de productie van CO2.

Zie ook

Verantwoordelijk