Energiebelasting

De overheid wil dat u zuiniger en efficiënter omgaat met energie. Daarom heft de overheid belasting over het verbruik van elektriciteit en aardgas. Door de belasting wordt de totaalprijs van energie hoger. Een hogere energieprijs kan mensen stimuleren minder energie te gebruiken.

Tarieven energiebelasting

De tarieven van de energiebelasting staan op de site van de Belastingdienst.
U betaalt de energiebelasting aan uw energieleverancier, die de belasting weer afdraagt aan de Belastingdienst.

Teruggaaf energiebelasting

In sommige gevallen kunnen bedrijven en instellingen energiebelasting terugkrijgen. Bijvoorbeeld als een bedrijf aardgas en elektriciteit gebruikt om zelf elektriciteit op te wekken. Bij een gedeelde elektriciteitsaansluiting is ook teruggaaf van energiebelasting mogelijk. Bijvoorbeeld als een huis is gesplitst in 2 of meer aparte woningen.

Geen vrijstelling of teruggaaf energiebelasting bij hoge stookkosten

Voor particulieren is geen vrijstelling of teruggaaf van energiebelasting  mogelijk. Als u door ouderdom, een handicap of ziekte hogere stookkosten heeft, krijgt u de energiebelasting niet terug. Heeft u moeite om deze kosten zelf te betalen? Dan kunt u in sommige gevallen een beroep doen op bijzondere bijstand. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij uw gemeente.

Belastingvermindering energiebelasting

Per elektriciteitsaansluiting geldt een belastingvermindering. Deze is € 308,54 (exclusief btw) in 2018. De gedachte achter de belastingvermindering is dat een deel van het energieverbruik wordt gezien als basisbehoefte. Daarover betaalt u geen energiebelasting. De Rijksoverheid stelt de hoogte van deze belastingvermindering jaarlijks vast.

Verrekening vermindering energiebelasting

De energieleverancier verrekent de belastingvermindering met de energierekening. Wie in een jaar minder energiebelasting betaalt dan het bedrag van de belastingvermindering, krijgt toch de volledige belastingvermindering. Dit geldt ook bij groene stroom. Verhuist u binnen de verbruiksperiode van een jaar? Dan wordt de belastingvermindering naar evenredigheid berekend.

Zonnepanelen en vrijstelling

Huurders die zelf energie opwekken met zonnepanelen op hun huis, krijgen vrijstelling van energiebelasting. De vrijstelling geldt alleen voor de elektriciteit die zij met de zonnepanelen opwekken. De huurder moet zelf de panelen hebben geplaatst (of laten plaatsen) en zelf in het huis wonen.

Let op: als u zonnepanelen heeft en stroom levert aan uw energieleverancier, wordt u door de Belastingdienst gezien als ondernemer. Over uw omzet betaalt u dan btw aan de Belastingdienst. Meer informatie voor eigenaren van zonnepanelen vindt u op de website van de Belastingdienst.

Verhuurders die zonnepanelen op een huurwoning plaatsen en daarmee elektriciteit leveren aan de huurder, krijgen ook vrijstelling van energiebelasting. De vrijstelling geldt alleen voor de stroom die met de zonnepanelen is opgewekt. De vrijstelling geldt sinds 2015.

Opbrengsten energiebelasting

De overheid gebruikt de energiebelasting om andere belastingen te verlagen. Zoals de belastingen op arbeid (bijvoorbeeld inkomstenbelasting) en op winst (bijvoorbeeld de vennootschapsbelasting).

Kabinet Rutte III: aanpassen energiebelasting

Het kabinet wil de energiebelasting aanpassen. Er komt onder andere een minimumprijs van CO2 voor de elektriciteitssector. Dit staat in het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’. Het kabinet werkt dit voornemen nog verder uit.

Zie ook

Verantwoordelijk