Kolenbelasting

Bedrijven die kolen invoeren, vervoeren of opslaan moeten kolenbelasting betalen. De overheid wil met de kolenbelasting milieuvervuiling tegengaan en het energieverbruik terugdringen. Onder kolen vallen steenkool (en daarvan afgeleide vaste brandstoffen), bruinkool en cokes.

Tarief kolenbelasting

Het tarief van de kolenbelasting staat op de site van de Belastingdienst.

Vrijstelling van kolenbelasting

In bepaalde gevallen is vrijstelling van kolenbelasting of teruggaaf van kolenbelasting mogelijk. Bijvoorbeeld als het bedrijf de kolen niet alleen als brandstof gebruikt, of buiten Nederland brengt.