Plannen invoering nationale vliegbelasting

Het kabinet wil per 1 januari 2021 een vliegbelasting invoeren voor vertrekkende passagiers en vrachtvliegtuigen. De voorkeur gaat uit naar een Europese belasting op luchtvaart. Als dit te lang op zich laten wachten, treedt het wetsvoorstel voor een nationale vliegbelasting in werking. Het gaat hier om voorgenomen beleid. 

Waarom een vliegbelasting?

Het kabinet wil de belastingen vergroenen om zo mensen te stimuleren milieubewuste keuzes te maken. Maar ook de luchtvaartsector verduurzamen door schoner te vliegen met minder CO2-uitstoot.

Momenteel wordt internationaal vliegen niet belast met accijns of btw. Dit in tegenstelling tot de auto, bus of trein. Dit is een belangrijke reden om een vliegbelasting in te voeren. Daarnaast draagt deze belasting er ook aan bij om de prijsverschillen tussen bijvoorbeeld vliegtickets en treinkaartjes te verkleinen. In veel landen om Nederland heen is er al wel een vliegbelasting. Daarom zoekt Nederland ook Europese samenwerking op.

Europese plannen vliegbelasting

Het kabinet zet volop in op Europese afspraken over belastingen op luchtvaart met het oog op de gestelde klimaatdoelen en wegens een gelijk speelveld.

Op 20 juni 2019 was er in Nederland een internationale conferentie voor de introductie van een vliegbelasting en een heffing op CO2-uitstoot op Europees niveau. Daarbij is ook gekeken naar de haalbaarheid van een Europese heffing op kerosine.

Nederlandse plannen vliegbelasting

De verwachting is dat het tarief lager dan € 7,50 zal blijven. Het exacte tarief wordt pas vastgesteld in het Belastingplan 2021, omdat het tarief nog moet worden aangepast aan de inflatie. Transferpassagiers betalen deze belasting niet.

Ook komt er een vliegbelasting voor vrachtverkeer. Vliegtuigen die minder geluid produceren, worden minder belast. De meest lawaaiige vliegtuigen betalen € 3,85 per ton vracht. Vliegtuigen uit de lagere geluidsklassen gaan € 1,925 per ton vracht betalen. Dit tarief is  op basis van het gewicht van het vliegtuig.

Status

Het gaat hier om voorgenomen beleid. Op 14 mei 2019 heeft het kabinet het wetsvoorstel Wet Vliegbelasting via het Kabinet van de Koning naar de Tweede Kamer gestuurd. 

De inwerkingtreding van het wetsvoorstel vliegbelasting vindt plaats op een bij Koninklijk Besluit te bepalen tijdstip. Dit geeft de nodige flexibiliteit. Blijkt in 2019 of 2020 dat er Europese afspraken over een vliegbelasting komen? Dan treedt dit wetsvoorstel voor een nationale vliegbelasting niet in werking.

Verantwoordelijk