Vliegbelasting

Het kabinet wil de belastingen vergroenen. Ook wil het kabinet dat vliegreizigers meer rekening houden met het milieu. Daarom geldt sinds 1 januari 2021 een vliegbelasting voor alle passagiers die vertrekken vanaf een Nederlandse luchthaven.

Vliegbelasting via luchtvaarmaatschappij

Luchthavens brengen per passagier die vanaf een Nederlandse luchthaven vertrekt, de belasting aan de luchtvaartmaatschappij in rekening. De vliegbelasting is op 1 januari 2024 verhoogd naar € 29,05 per persoon per vlucht. Dit was in 2023 € 26,43. De belasting geldt niet voor transferpassagiers en kinderen jonger dan 2 jaar. 

Vliegbelasting privévliegtuigen

Tot 1 juli 2024 geldt vliegbelasting alleen voor vliegtuigen van minimaal 8.616 kilo. Vanaf 1 juli 2024 geldt vliegbelasting voor vliegtuigen met een gewicht van minimaal 4.000 kilo. Dan betalen ook de meeste passagiers in privévliegtuigen die vertrekken uit Nederland € 29,05 vliegbelasting. 

Door vliegbelasting minder prijsverschil tussen vliegen en de trein

Internationaal vliegen wordt niet belast met accijns of btw. Zowel de tickets niet, als de brandstof (kerosine). Dit in tegenstelling tot de auto, bus of trein. Maar ook vliegen draagt bij aan de wereldwijde CO2-uitstoot. Daarom heeft het kabinet de vliegbelasting ingevoerd. Deze belasting moet ervoor zorgen dat prijsverschillen tussen vliegtickets en treinkaartjes kleiner worden. Zo worden alternatieven zoals auto, bus of trein aantrekkelijker. In veel landen om Nederland heen is er ook een vliegbelasting.

Europese plannen vliegbelasting

Het kabinet zet nog steeds in op Europese afspraken over belastingen op luchtvaart, omdat Europa  gezamenlijk klimaatdoelen heeft gesteld. 

De Europese Commissie heeft op 14 juli 2021 eerste stappen gezet door belasting op brandstof voor de luchtvaart op te nemen in het pakket ‘Fit-for-55’. Zie ook de factsheet over energie van de Europese Commissie.

Daarnaast kan ook gedacht worden aan meer coördinatie van nationale vliegbelastingen binnen Europa. De vliegbelasting in Nederland sluit goed aan op de luchtvaartbelastingen in andere Europese landen. Dat is goed voor een eventuele Europese coördinatie.