Energieakkoord voor duurzame groei

Het Energieakkoord voor duurzame groei bevat afspraken over energiebesparing, meer duurzame energie en extra werkgelegenheid. Het kabinet heeft deze afspraken gemaakt met onder meer werkgevers, vakbonden en milieuorganisaties. Het kabinet beschouwt het akkoord als een belangrijke stap op weg naar een 100% duurzame energievoorziening.

Energieakkoord voor duurzame groei (PDF | 64 pagina's | 651 kB)

Belangrijkste afspraken uit het Energieakkoord

Meer windmolens

Er komen 1.000 windmolens bij. In 2020 zal 14% van alle energie duurzaam worden opgewekt. In 2023 moet dat oplopen tot 16%.

Geld voor huisisolatie

Het kabinet investeert € 400 miljoen in de isolatie van huurwoningen. Naast lagere stookkosten en minder uitstoot van broeikasgas CO2 levert deze maatregel banen op.

Meer banen

Alle investeringen in duurzame energie en energiebesparing leveren samen 15.000 banen op.

Alle huizen een energielabel

Woningeigenaren en (ver)huurders die nog geen energielabel hebben, krijgen een voorlopig energielabel. Dit voorlopige label geeft aan hoe energiezuinig een woning is en maakt mensen meer bewust van hun energieverbruik. Hierdoor zullen ze eerder investeren in energiebesparende maatregelen, zoals isolatie en hr-ketels.

Hardere afspraken over handel in broeikasgas

Er moeten scherpere Europese afspraken komen om uitstoot van broeikasgas te verminderen. Het kabinet wil dat Europa maatregelen neemt om de emissiehandel van CO2 te verbeteren. In 2050 moet dit leiden tot minstens 80% minder uitstoot.

Fonds voor energiebesparing

Huiseigenaren kunnen voordelig geld lenen voor energiebesparende maatregelen. Dit geld komt uit een energiebespaarfonds van € 600 miljoen.

Belastingvoordeel voor lokale schone energie

Wie samen met anderen duurzaam elektriciteit opwekt, betaalt een lager energiebelastingtarief.  Denk aan bewoners die samen investeren in een grote zonnepaneleninstallatie. Bijvoorbeeld op het dak van een school of een loods.

Voortgang uitvoering Energieakkoord

De Sociaal-Economische Raad houdt op haar website bij hoe het staat met de uitvoering van de 159 maatregelen en afspraken uit het Energieakkoord. De Commissie Borging Energieakkoord van de SER zal jaarlijks over de voortgang rapporteren.