Brief Eerste Kamer voorhang Ontwerpbesluit Besluit minimumloon en minimumvakantiebijslag

Brief van minister Asscher (SZW) aan de Eerste Kamer over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit minimumloon en minimumvakantiebijslag.