Beantwoording Kamervragen over het ontwerpbesluit tot wijziging van de wet minimumloon

Minister Asscher (SZW) zendt de Eerste Kamer zijn reactie op vragen en opmerkingen over het ontwerpbesluit tot wijziging van de wet minimumloon en minimumvakantiebijslag.