Beantwoording Kamervragen schriftelijk verslag ontwerpbesluit wijziging Besluit minimumloon

Minister Asscher (SZW) zendt de Tweede Kamer de antwoorden op de vragen in het schriftelijk verslag over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit minimumloon en minimumvakantiebijslag.