Nota van wijziging wetsvoorstel herziening WML

Minister Asscher (SZW) zendt de Tweede Kamer de nota van wijziging inzake het Wetsvoorstel voor het wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten in verband met de verlaging van de leeftijd waarop men recht heeft op het volwassenminimumloon, in verband met stukloon en meerwerk en enige andere wijzigingen.