Brief met nota naar aanleiding van het verslag voorstel van wet tot Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag

Minister Asscher (SZW) zendt de Tweede Kamer de nota naar aanleiding van het verslag inzake voorstel van wet tot Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten in verband met de verlaging van de leeftijd waarop men
recht heeft op het volwassenminimumloon.