Kamerbrief ministeriële regeling stukloonnorm

Minister Asscher (SZW) informeert de Tweede Kamer over de ministeriële regeling voorwaarden en publicatie stukloonnorm en de inwerkingtreding van de aanpassingen ten aanzien van stukloon en meerwerk in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag.