Kamerbrief evaluatie aanpassing wettelijk minimumjeugdloon

Minister Koolmees (SZW) biedt de Tweede Kamer het onderzoek naar de effecten van de eerste stap van de aanpassing van het wettelijk minimumjeugdloon aan.