Kamerbrief internationale zeescheepvaart

Minister Koolmees (SZW) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van het overleg met sociale partners over toepassing van de Wet minimumloon (Wml) en Wet arbeid Vreemdelingen (Wav) op de zeevaart.