Veranderingen minimumloon

Lees hier wat er per 1 januari 2018 is veranderd voor werknemers, werkgevers, opdrachtnemers en opdrachtgevers.

Veranderingen minimumloon voor werknemers

Minimumloon bij stukloon

Stukloon is loon dat u per stuk afgeleverd werk betaald krijgt. Sinds 1 januari 2018 moet u minimaal het minimumloon verdienen, als uw werkgever u stukloon betaalt.

Overwerk

Werkt u extra uren? Dan moet uw werkgever sinds 1 januari 2018 u voor overwerk ook gemiddeld minstens het minimumloon betalen. Dit betekent dat uw werkgever u ook vakantiegeld moet betalen over de extra uren die u heeft gewerkt. De wettelijke term hiervoor is vakantiebijslag. In uw cao kunnen andere afspraken staan. U moet wel altijd minstens 108% van het minimumloon ontvangen. Daar kan uw werkgever niet van afwijken in de cao. Dit betekent dat u in ieder geval recht heeft op 8% vakantiegeld, óók over meerwerk.

Meer weten? Bekijk de Factsheet Veranderingen minimumloon voor werknemers.

Veranderingen minimumloon voor opdrachtnemers

Overeenkomst tegen beloning

Werkt u op basis van een overeenkomst tegen beloning? Dan moet uw opdrachtgever u sinds 1 januari 2018 minimaal het minimumloon betalen.

Meer weten? Bekijk de Factsheet Minimumloon voor opdrachtnemers.

Veranderingen minimumloon voor werkgevers

Minimumloon bij stukloon

Uw werknemer moet voor ieder gewerkt uur minimaal het minimumloon krijgen, als u hen stukloon betaalt. Stukloon is loon dat u per stuk afgeleverd werk betaald krijgt.

Meer weten? Bekijk de Factsheet Stukloon voor werkgevers.

Overwerk

Werkt uw werknemer extra uren? Dan moet uw werknemer gemiddeld minimaal het minimumloon verdienen voor die gewerkte uren. Dit betekent dat u uw werknemer ook vakantiegeld moet betalen over de extra uren die hij heeft gewerkt. De wettelijke term hiervoor is vakantiebijslag. In uw cao kunnen andere afspraken staan. U moet uw werknemer wel altijd minstens 108% van het minimumloon betalen. Daar kunt u niet van afwijken in uw cao. Dit betekent dat uw werknemer in ieder geval recht heeft op 8% vakantiegeld van zijn loon, óók over meerwerk.

Meer weten? Bekijk de Factsheet Meerwerk voor werkgevers.

Minimumjeugdloon

U krijgt voor de hogere loonkosten van 18- tot en met 21-jarigen compensatie. Dit krijgt u via het minimumjeugdloonvoordeel. De compensatieregeling ging in per 1 januari 2018 en compenseert werkgevers met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2017.

Meer weten? Bekijk de Factsheet Minimumjeugdloon voor werkgevers.

Veranderingen minimumloon voor opdrachtgevers

Overeenkomst tegen beloning

Werkt uw opdrachtnemer op basis van een overeenkomst tegen beloning? Dan moet u uw opdrachtnemer sinds 1 januari 2018 minimaal het minimumloon betalen.

Meer informatie? Bekijk de Factsheet minimumloon voor opdrachtgevers.