Wat telt mee voor mijn minimumloon?

Uw minimumloon bestaat in ieder geval uit uw basisloon. Maar ook andere inkomsten kunnen meetellen. Lees hier wat wel en niet meetelt voor het  minimumloon.

Wat telt mee voor uw minimumloon

Deze inkomsten tellen mee voor uw minimumloon:

 • (Basis)loon. Het gaat om het loon dat in uw arbeidsovereenkomst staat;
 • Per 1 januari 2018 vallen ook vergoedingen voor meerwerk of overwerk onder het wettelijk minimumloon. Het gaat om de uren die  u meer werkt dan in uw contract staat. Of als u meer uren werkt dan de werkweek telt in uw branche of organisatie. Over deze uren heeft u ook recht op het wettelijk minimumloon.
 • Toeslagen. Bijvoorbeeld voor prestatie, ploegendiensten of onregelmatige werktijden;
 • Vaste beloningen voor de omzet die u maakt en die u elke week of maand krijgt;
 • Fooien, als u en uw werkgever hierover afspraken hebben gemaakt. Het gaat om beloningen van derden (dus niet van uw werkgever) die voortvloeien uit uw werk.

Het totaal van deze bedragen mag niet lager zijn dan het wettelijk minimumloon waarop u recht heeft. Op uw loonstrook staat welk minimumloon voor u geldt.

Wat telt niet mee voor uw minimumloon

Deze inkomsten tellen niet mee voor het minimumloon:

 • geld dat u verdient met overwerk; Dit verandert per 1 januari 2018. Dan telt geld dat u verdient met overwerk wel mee voor het wettelijk minimumloon.
 • vakantiegeld;
 • winstuitkeringen;
 • speciale uitkeringen. Bijvoorbeeld een uitkering die u af en toe krijgt voor omzet die u heeft behaald;
 • uitkeringen die u pas later en onder bepaalde voorwaarden krijgt. Bijvoorbeeld pensioen en spaarregelingen waaraan uw werkgever bijdraagt;
 • vergoedingen voor kosten die u voor uw werk moest maken;
 • eindejaarsuitkeringen.

U krijgt deze inkomsten dus bovenop uw minimumloon.