Alle werknemers vanaf 22 jaar hebben recht op het wettelijk minimumloon. Dit is het loon dat u minimaal moet ontvangen als u werkt. Tot 1 juli 2017 was dit recht voor werknemers vanaf 23 jaar. Voor jongere werknemers geldt het minimumjeugdloon. Het minimumloon beschermt u tegen onderbetaling. De overheid pakt onderbetaling streng aan, onder andere door hoge boetes te geven aan werkgevers.

Kabinet Rutte III: meer handhaving en fraudebestrijding minimumloon

Het kabinet wil € 50 miljoen per jaar vrijmaken voor handhaving door de Inspectie SZW. De Inspectie kan zo beter toezicht houden op het wettelijk minimumloon. Ook kan de Inspectie zo beter schijnconstructies, onveilige en ongezonde arbeidsomstandigheden en uitbuiting aanpakken. Dit staat in het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’.