Kamerbrief met reactie op Deltaplan en stand van zaken Pilots alternatieve vormen van vervoer en betaling

Minister Van Nieuwenhuizen reageert op het Deltaplan 2030 van de Mobiliteitsalliantie. Daarnaast informeert zij de Tweede Kamer over de stand van zaken van de pilot voor alternatieve vormen van vervoer en betaling.