Spreektekst minister Van Nieuwenhuizen bij start aansluiting N3 op A16

Minister Van Nieuwenhuizen (IenW) hield een toespraak bij het officiële startsein voor de vernieuwing van de aansluiting tussen de snelweg A16 en de autoweg N3 bij Dordrecht op 16 januari 2019.

Ik weet niet of het toeval is, maar het is op 1 dag na precies een jaar geleden dat ik iets verderop, bij de Van Brienenoordbrug stond. Toen maakte ik bekend dat ons land aan de vooravond stond van de grootste onderhoudsopgave in onze geschiedenis.

We gaan niet alleen honderden kilometers extra rijstroken aanleggen, maar ook veel investeren in onderhoud en opwaardering van onze bestaande infrastructuur. Veel van onze infrastructuur is aangelegd in de jaren '50 en '60. En de vermoeidheid wordt zichtbaar! De babyboomers onder de bruggen, tunnels en viaducten zijn aan verjonging en vernieuwing toe. Bovendien is het verkeer sinds die tijd verachtvoudigd, zijn de vrachtwagens 3 keer zo zwaar geworden en groeit de mobiliteit fors door.

Precies een jaar later staan we hier in Dordrecht, en voegen we ook in deze regio de daad bij het woord! Mét de provincie Zuid-Holland, mét de gemeente Dordrecht en de regio Drechtsteden, en mét alle uitvoerende partijen zoals Rijkswaterstaat en Boskalis.

De directe aanleiding is de start van een nieuwe aansluiting van de N3 op de A16. Maar dit project staat zoals gezegd niet op zichzelf. We gaan de komende jaren nog veel meer doen in de regio Drechtsteden! We staan aan de voet van een veelomvattende aanpak waarvan dit project N3/A16 het eerst zichtbare is.

Hier gaan we de aansluiting op de A16 verbeteren. Met een kwart klaverblad en een nieuwe parallelbaan willen we het verkeer beter laten instromen. Nu staan er dagelijks in de spits tienduizenden auto’s in de rij om van en naar de A16 en de N3 te komen.

Ook maken we een nieuwe aansluiting van de bedrijventerreinen van de Westelijke Dordtse Oever op de A16. Met 900 bedrijven en zo’n 14.000 banen gaat het hier om een dynamisch terrein. We geven dus ook een economische impuls in de regio!

De schop gaat in deze regio op veel meer plekken in de grond de komende jaren.

De hele N3 wordt vanaf volgend jaar vernieuwd, met nieuwe fundering en nieuw asfalt.

Ook de Wantijbrug wordt opgeknapt zodat deze weer zeker 30 jaar mee kan.

De aansluiting van de N3 op de A15 wordt vernieuwd.

De A15 wordt op korte termijn tussen Papendrecht en Sliedrecht verbreed. En we doen onderzoek naar een verdere verbreding tot Gorinchem.

Ook de Kiltunnel en de Heinenoordtunnel staan op de agenda.

In totaal heb ik hiervoor zo’n 150 miljoen gereserveerd.

Natuurlijk doen we deze projecten niet tegelijkertijd om onnodige overlast te beperken. Maar bewoners, bedrijven, en doorgaand verkeer zullen merken dat we hier aan de slag zijn.

We doen een beroep op het geduld maar ook op de creativiteit. Ik kijk nadrukkelijk naar de bedrijven. Het is belangrijk dat werkgevers meedenken en nu al kijken naar mogelijkheden om medewerkers bijvoorbeeld meer op de fiets te laten komen, met het OV, of meer gespreid in de tijd.

Dit is niet alleen van belang om de tijdelijke overlast te beperken. Maar ook om de bereikbaarheid in de toekomst structureel te verbeteren en de spits te ontlasten. De verwachting is dat het reistijdverlies in Nederland de komende 5 jaar met zo’n 35% groeit. Met alleen nieuwe infrastructuur lossen we het mobiliteitsprobleem niet op. Er is ook ander reisgedrag nodig. 

Terug naar vandaag! Handen uit de mouwen! De 1e heipaal gaat zo de grond in. Veel voorwerk is al gedaan, zoals we kunnen zien. Er zijn al wat bomen gekapt.

Het groen keert weer terug! zeg ik er gelijk bij. Langs de nieuwe parallelweg worden nieuwe bomen geplant. Groen langs de weg en meer beweging op de weg: daar zetten we op in!

Op naar een goed bereikbare regio met een infrastructuur die er weer tientallen jaren tegenaan kan!  Ik wens jullie allemaal hier veel succes!