Toespraak minister Van Nieuwenhuizen bij opening Tractaatweg

“Natuurlijk ken ik de kaart van Zeeland en ben ik hier regelmatig. Maar als je vanuit een helikopter naar beneden kijkt, besef je nog extra dat Zeeland land in zee is. En dat daagt u uit om verbindingen te leggen: over zee, onder zee, van land naar land, eiland naar eiland…”
Dat zegt minister Van Nieuwenhuizen maandag 18 februari 2019 bij de opening van de Tractaatweg in Westdorpe.  

Dames en heren, beste leerlingen,

Wat een mooi en creatief idee, om met ‘De Dolle Dolfijn’ onder water te reizen. Van harte gefeliciteerd met deze prijs! Ik zag ook een tekening met een weg van plastic, een stoplicht dat altijd op groen staat en een auto met sensoren. Ontzettend slim bedacht allemaal. En in dat laatste geval ook heel dicht bij de waarheid... Knap gedaan!

Heren Polman, Van der Maas, Lonink, geachte bestuurders, opdrachtgevers en bouwers,

Dank voor de uitnodiging om hier te komen spreken en dank voor het mooie werkbezoek dat ik vandaag in uw provincie heb mogen afleggen. Voor degenen die mij nu pas voor het eerst zien: ik ben de hele middag op pad geweest en heb uw regio zowel vanaf de grond als vanuit de lucht mogen aanschouwen.
En natuurlijk ken ik de kaart van Zeeland en ben ik hier regelmatig. Maar als je vanuit een helikopter naar beneden kijkt, besef je nog extra dat Zeeland land in zee is. En dat daagt u uit om verbindingen te leggen: over zee, onder zee, van land naar land, eiland naar eiland…

De N62 vormt een essentiële noord-zuidverbinding. Dé transportas tussen de havens en industriegebieden van Vlissingen, Terneuzen en Gent. Een as die de afgelopen jaren een metamorfose heeft ondergaan. Het begon met de Westerscheldetunnel, later volgde de Sluiskiltunnel en de verbreding van de Sloeweg.
En nu openen we als laatste schakel de Tractaatweg als robuuste 2x2 autoweg. Van belang voor de bereikbaarheid, maar zeker óók voor de verkeersveiligheid. Met de nieuwe ongelijkvloerse kruisingen en gescheiden rijbanen is de weg hopelijk een stuk veiliger!

De Tractaatweg… De naam van de weg, vernoemd naar het ‘Tractaat’, het verdrag tussen Nederland en België, reflecteert het grote belang in deze regio van samenwerken met de zuiderburen. We doen het hier op vele fronten.
In Terneuzen bouwen we samen één van de grootste zeesluizen ter wereld. Daar kunnen grotere schepen door. Daarom is de Sluiskiltunnel in overleg met Vlaanderen verdiept aangelegd. En het mooiste voorbeeld van samenwerking is toch wel North Sea Port, de unieke grensoverschrijdende havenfusie die afgelopen jaar met klinkende cijfers van start ging.
Zeeland en Vlaanderen doen zaken, ontmoeten elkaar, versterken elkaar en functioneren steeds meer als een samenhangende regio. Mooi! Uiteraard hoop ik ook dat Vlaanderen op termijn aan hun zijde een gelijkwaardige weg realiseert, zodat er een goede grensoverschrijdende verbinding komt…

Dames en heren,
Eén van de thema’s vandaag is de toekomst. We vullen zo meteen een tijdscapsule met ideeën over onze mobiliteit over 100 jaar. Ook in dat opzicht heb ik vandaag mooie dingen gezien, nog los van de tekeningen en projecten van de leerlingen.
Om voorzieningen bereikbaar te houden, is Zeeland bezig met een Living Lab Smart Mobility. ICT-oplossingen en de ontwikkeling richting zelfrijdend vervoer kunnen op termijn ook voor Zeeland uitkomst bieden. Voor scholieren en studenten bijvoorbeeld die in een zelfrijdend busje naar school zouden kunnen. Of voor ouderen die met zelfrijdend vervoer langer mobiel blijven.
Zeker nu door bevolkingsdaling het openbaar vervoer in uw regio onder druk staat, is Smart Mobility een veelbelovend alternatief. Evenals Mobility as a Service: mobiliteit waarbij je met een app op je telefoon de reis van A naar B plant, boekt en betaalt. Ook dat kan alternatieven bieden voor het huidige openbaar vervoer.
Ik wil u daarbij adviseren aansluiting te zoeken bij de pilots in Limburg. Ook daar gaat het om een grensregio: Limburg werkt met Duitsland en België aan een grensoverschrijdende proef. Het allerbelangrijkste is dat de Zeeuwse vervoermiddelen vindbaar zijn in alle apps die op dit moment worden gebouwd. Dat zijn immers apps die voor heel Nederland gaan gelden.
Het zou fantastisch zijn als u – en dan kijk ik vooral naar de bestuurders – alle vervoerders in uw regio kunt aanspreken om toenadering te zoeken tot de app-bouwers en mee te doen. Zowel publieke als private vervoerders. Het ministerie wil daar graag bij helpen.

Dames en heren, ik rond af. We hebben een prachtige, nieuwe weg. Een toekomstige Rijksweg. Na de A58 de belangrijkste weg in Zeeland. U mag ontzettend trots zijn op wat hier is bereikt en ik wil alle partijen hier van harte mee feliciteren!
Dank u wel.