Belgisch-Nederlands regeringsoverleg

Op 19 april 2022 komen in Gent afvaardigingen van de Nederlandse en Belgische regeringen bijeen voor het zogenoemde Thalassaoverleg. Dit overleg heeft als doel de grensoverschrijdende samenwerking verder te versterken en illustreert de hechte band tussen Nederland en België. 

Tijdens de plenaire vergadering staan drie thema’s centraal: Veiligheid en weerbaarheid, Duurzaamheid en Grensoverschrijdende samenwerking. Voorafgaand aan de gezamenlijke bijeenkomst voeren de ministers en staatssecretarissen van beide landen bilateraal overleg over verschillende dossiers, waaronder veiligheid, defensie, justitie, duurzaamheid en mobiliteit.

Het is de vierde keer dat Nederland en België op deze manier samenkomen. Het Thalassaoverleg dankt zijn naam aan het schip waar het overleg in 2003 voor het eerst plaatsvond.

Deelnemers aan het overleg zijn, naast minister-president Rutte en de Belgische eerste minister De Croo, van Nederlandse zijde:

 • Minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken
 • Minister Ollongren van Defensie
 • Minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat
 • Minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid
 • Minister Bruins Slot van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties
 • Minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat
 • Minister Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Minister Jetten voor Klimaat en Energie
 • Staatssecretaris van der Burg van Justitie en Veiligheid
 • Staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat
 • Staatssecretaris van Huffelen van Koninkrijksrelaties en Digitalisering
 • Staatssecretaris van Rij van Fiscaliteit en Belastingdienst

Van Belgische zijde zijn dat:

 • Vice-eersteminister en minister Wilmès van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, en van de Federale Culturele Instellingen
 • Vice-eersteminister en minister Dermagne van Economie en Werk
 • Vice-eersteminister en minister van Quickenborne van Justitie en Noordzee
 • Vice-eersteminister en minister van Peteghem van Financiën
 • Vice-eersteminister en minister Gilkinet van Mobiliteit
 • Vice-eersteminister en minister de Sutter van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven,  Telecommunicatie en Post
 • Minister Dedonder van Defensie
 • Minister Verlinden van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
 • Minister Khattabi van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal
 • Minister van der Straeten van Energie
 • Staatssecretaris Mahdi voor Asiel en Migratie
 • Staatssecretaris Schlitz, voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit