Workshops Tweede Congres Modernisering Wetboek van Strafvordering

Een overzicht van alle workshops met de bijbehorende documenten ter inlezing voor alle deelnemers aan het Tweede Congres Modernisering Wetboek van Strafvordering dat op donderdag 15 oktober 2015 plaatsvond.

1e workshoprondes

 • Workshop 1 De Contourennota in vogelvlucht
  Advies Raad van State bij Contourennota
  Kamerstuk over Contourennota
 • Workshop 2 Het ligt niet aan de wet
 • Workshop 3 Consequenties voor de keten: opsporing
 • Workshop 4 Verdenkingscriteria: bevoegdheden in het voorbereidend onderzoek
  Voorbereiding Workshop Verdenkingscriteria
 • Workshop 5 Verticale schadevergoeding
  Discussiestuk workshop Verticale schadevergoeding
 • Workshop 6 Herziening tenuitvoerlegging: wetgeving en implementatie
  Notitie Herziening tenuitvoerlegging
 • Workshop 7 Professioneel verschoningsrecht: procedure inbeslagneming verschoningsgerechtigden
 • Workshop 8 De getuigenregeling/ het getuigencriterium
  Document Overzichtsarrest oproepen en horen getuigen
 • Workshop 9 Programma Taskforce OM-ZM: regie en eigenaarschap van de rechter en de officier van justitie en de rol van de Verkeerstoren++
 • Workshop 10 Lagerhuisdebat o.l.v. Astrid Joosten

2e workshoprondes

 • Workshop 1 De Contourennota in vogelvlucht
  Advies Raad van State bij Contourennota Kamerstuk over Contourennota
 • Workshop 2 Het ligt niet aan de wet
 • Workshop 3 Consequenties voor de keten: vervolging
 • Workshop 4 Verdenkingscriteria: bevoegdheden in het voorbereidend onderzoek
  Voorbereiding Workshop Verdenkingscriteria
 • Workshop 6 Beklag tegen inbeslagneming, 552a e.v. Sv
  Discussiestuk Workshop Beklag
 • Workshop 7 Personen met een verstandelijke beperking of psychische stoornis in het opsporingsonderzoek
  Notitie workshop Personen met een verstandelijke beperking of pyschische stoornis in het opsporingsonderzoek
 • Workshop 8 Digitaal strafdossier
  Sheets workshop Digitaal Strafdossier
 • Workshop 9 Programma Kwaliteitsplan politie-OM
 • Workshop 10 Lagerhuisdebat o.l.v. Astrid Joosten
 • Workshop 11 Toezicht op strafvorderlijk overheidsoptreden
  Toelichting Workshop Toezicht

3e workshoprondes

 • Workshop 1 De Contourennota in vogelvlucht
  Advies Raad van State bij Contourennota
  Kamerstuk over Contourennota
 • Workshop 2 Het ligt niet aan de wet
 • Workshop 3 Consequenties voor de keten: berechting
 • Workshop 4 Inbeslagneming van gegevens Notitie workshop inbeslagneming van gegevens
 • Workshop 5 Voordeelsontneming
  Notitie Workshop Voordeelsontneming
 • Workshop 6 Vernieuwing van de procedure van het beklag tegen niet vervolging
 • Workshop 7 Internationale samenwerking in strafzaken in de praktijk
 • Workshop 8 Kan de gewenste verbetering van de strafrechtspleging worden verwezenlijkt zonder herijking van de grondslagen van het strafproces?
  Voorbereiding workshop Herijking grondslagen
 • Workshop 9 Programma KEI-straf: taak en rol van de strafrechter en de interactie met de verschillende procesdeelnemers
 • Workshop 10 Lagerhuisdebat o.l.v. Astrid Joosten