Documenten - Modernisering Wetboek van Strafvordering

82 documenten over Modernisering Wetboek van Strafvordering

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Abonneren op documenten over dit onderwerp

Kamerbrief met voortgangsrapportage modernisering Wetboek van Strafvordering

Minister Blok (VenJ) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de modernisering van het Wetboek van Strafvordering.

Kamerstuk: Kamerbrief | 07-02-2017

Wetsvoorstel tot vaststelling van Boek 2 van het nieuwe Wetboek van Strafvordering: Het opsporingsonderzoek

Wetsvoorstel tot vaststelling van Boek 2 van het nieuwe Wetboek van Strafvordering. Het opsporingsonderzoek.

Kamerstuk: Voorstel van wet | 07-02-2017

Beantwoording vragen naar aanleiding van de brief van de Nederlandse Orde van Advoacten over de modernisering wetboek Strafvordering

Minister Blok (VenJ) beantwoordt vragen van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie van de Eerste Kamer. De commissie had ...

Kamerstuk: Kamervragen | 02-02-2017

Beantwoording Kamervragen over de modernisering van het Wetboek van Strafvordering

Minister Blok (VenJ) beantwoordt de vragen van de Eerste Kamer over de modernisering van het Wetboek van Strafvordering.

Kamerstuk: Kamervragen | 02-02-2017

Kamerbrief met reactie op de brief van de NOvA over de voorgenomen modernisering van het Wetboek van Strafvordering

Minister Van der Steur (VenJ) stuurt zijn reactie op de brief van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) naar de Eerste Kamer. ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 11-11-2016

Organogram Modernisering Wetboek van Strafvordering

Brochure | 25-10-2016

Conclusie WODC over de mogelijkheid van een prejudiciële procedure in strafzaken

De onderzoekers concluderen, de voor- en nadelen afwegend, dat er over het algemeen geen principiële bezwaren zijn tegen ...

Brief | 28-09-2016

Aanbiedingsbrief bij 2e nota van wijziging bij het wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering

Minister Van der Steur (VenJ) stuurt de 2e nota van wijziging bij het wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van ...

Kamerstuk | 07-09-2016

Kamerbrief over Modernisering van het Wetboek van Strafvordering

Kamerbrief met de eerste zelfstandige rapportage over de voortgang van het wetgevingsprogramma modernisering van het Wetboek van ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 29-06-2016

Voortgangsbrief minister Van der Steur over het wetgevingsprogramma Modernisering Wetboek van Strafvordering

Voortgangsbrief van minister Van der Steur (VenJ) over het wetgevingsprogramma Modernisering Wetboek van Strafvordering.

Kamerstuk: Kamerbrief | 29-06-2016