Documenten - Modernisering Wetboek van Strafvordering

89 documenten over Modernisering Wetboek van Strafvordering

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Abonneren op documenten over dit onderwerp

Aanbiedingsbrief bij memorie van antwoord in verband met de introductie van de bevoegdheid tot het bevelen van een middelenonderzoek bij geweldplegers

Minister van der Steur (venJ) stuurt de memorie van  antwoord bij het wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van ...

Kamerstuk | 29-04-2016

Verslag AO Contourennota Modernisering Wetboek van Strafvordering

Het verslag van het algemeen overleg (AO) over de Contourennota Modernisering Wetboek van Strafvordering dat plaatsvond op 2 ...

Kamerstuk | 07-04-2016

Stemmingen moties ingediend VAO Contourennota

De stemmingen over de moties die op 17 maart 2016 zijn ingediend bij het VAO over de Contourennota Modernisering Wetboek van ...

Kamerstuk | 22-03-2016

Brief minister over toezegging naar aanleiding van AO 2 maart 2016

Minister Van der Steur (VenJ) gaat in een brief aan de Tweede Kamer in op de toezegging gedaan tijdens het algemeen overleg (AO) ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 07-03-2016

Contourennota Modernisering Wetboek van Strafvordering

Handelingen VAO over de Contourennota Modernisering Wetboek van Strafvordering (AO d.d. 2 maart 2016).

Beleidsnota | 02-03-2016

Kamerbrief over rondetafelgesprek over Contourennota Modernisering van het Wetboek van Strafvordering

Minister van der Steur (VenJ) stuurt de Tweede Kamer een brief naar aanleiding van het rondetafelgesprek over de Contourennota ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 01-03-2016

Aankondiging hoorzitting / rondetafelgesprek 10 februari 2016

De Tweede Kamer kondigt een hoorzitting / rondetafelgesprek over de Contourennota aan.

Kamerstuk | 04-02-2016

Kamerbrief over voortgang contourennota versterking opsporing

Minister van der Steur (VenJ) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de contourennota versterking opsporing.

Kamerstuk: Kamerbrief | 30-10-2015

Modernisering wetboek van strafvordering

Video met uitleg over de modernisering van het wetboek van strafvordering inhoudt en de aanleiding hiervoor. Bekijk de video op ...

Video | 27-10-2015

Toespraak J.W. Fokkens bij het 2e Congres Modernisering Wetboek van Strafvordering

Toespraak van dhr.  J.W. Fokkens, toenmalig procureur-generaal Hoge Raad der Nederlanden, bij het 2e Congres Modernisering ...

Toespraak | 15-10-2015