Inhoud nieuw Wetboek van Strafvordering

Het nieuwe Wetboek van Strafvordering bestaat straks uit 8 boeken. Het nieuwe wetboek is makkelijker in gebruik. Het verhoogt de kwaliteit van de strafrechtspleging en verbetert de prestaties van de strafrechtsketen.

In de zogenaamde Contourennota is veel informatie te vinden over de voorgestelde wijzigingen. Deze nota ging op 30 september 2015 naar de Tweede Kamer. De voorlopige boekindeling maakt snel duidelijk welk onderwerp straks waar geregeld wordt.

Inhoud nieuw Wetboek van StrafvorderingInhoud boeken