Albert Hazelhoff, hoofdofficier van Justitie: ' Kwaliteit van de executie van straffen versterken'

'Met de modernisering van het Wetboek van Strafvordering versterken we het uitvoeren van straffen en maatregelen in ons land. Daarbij verbetert de manier waarop we de logistiek en informatie gebruiken bij de tenuitvoerlegging van straffen. Het bij het CJIB ondergebrachte Administratief Informatie Centrum (AICE) bundelt straks de noodzakelijke informatie en maakt deze beschikbaar voor de hele strafrechtketen. Voor het Openbaar Ministerie betekent dit bijvoorbeeld dat wij dan eerder en meer persoonsgerichte informatie kunnen ontsluiten over straffen en maatregelen dan nu het geval is. Zo kunnen we maatwerk leveren.'

Albert Hazelhoff, hoofdofficier van Justitie

'Een omvangrijke wijziging is dat een groot deel van de verantwoordelijkheid rondom de tenuitvoerlegging van straffen overgaat van het OM naar de minister. Een belangrijk onderdeel daarbinnen is het AICE. Het OM levert informatie over opgelegde straffen aan, het AICE krijgt deze informatie en zorgt voor de logistiek rond de tenuitvoerlegging naar de uitvoeringsorganisaties. Maatschappelijk is dit belangrijk: burgers zien de opgelegde straffen snel en adequaat uitgevoerd worden.

Met boek 8 van het Wetboek van Strafvordering (wet USB), waarin de tenuitvoerlegging geregeld is, zetten we de taken en verantwoordelijkheden van alle in de strafrechtketen betrokken partijen helder neer. En met de komst van het AICE hebben al die partijen straks de beschikking over dezelfde informatie uit één bron. Het OM kan zich meer richten op zijn magistratelijke rol.

Het vernieuwde Wetboek van Strafvordering is een stolling van bijna honderd jaar jurisprudentie en bundelt alle processtromen van de tenuitvoerlegging van het strafrecht. Dit betekent dat het niet alleen gaat om de organisatie van het strafproces op zich, of de ICT die hier achter zit. De nieuwe wet is de basis. Die is er nu. We moeten alleen niet vergeten dat de invoering van de wet geleidelijk zal plaatsvinden. Dit vraagt ook voor de komende jaren van het ministerie van Veiligheid en Justitie een stevige ICT- en financiële investering in de justitieketen. kwaliteit van de executie van straffen versterken

Ik vind het mooi om te zien dat we als OM, uitvoeringsorganisaties en het departement echt één gezamenlijk doel hebben: de kwaliteit van de executie van straffen versterken.'

Albert Hazelhoff
Hoofdofficier van Justitie