Wetgevingstraject modernisering Wetboek van Strafvordering

Voor elk boek van het nieuwe Wetboek van Strafvordering wordt een apart wetsvoorstel gemaakt. Dit doet het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV). JenV biedt de Tweede Kamer telkens een aantal wetsvoorstellen per keer aan. De Tweede Kamer moet eerst de voorstellen goedkeuren. Daarna kijkt de Eerste Kamer er ook nog naar.

Wetsvoorstellen voor nieuw wetboek

De wetsartikelen van het nieuwe Wetboek van Strafvordering worden hernummerd. Bij het indienen van de wetsvoorstellen, houdt JenV rekening met de volgorde van het nieuwe wetboek. Voor iedereen die de wetsvoorstellen moet beoordelen, is dan duidelijk hoe de onderdelen met elkaar te maken hebben.

In de Wetgevingskalender staan de wetsvoorstellen waar de Tweede Kamer naar gaat kijken.

Partijen betrokken bij wetgevingstraject

Bij gewone wetsvoorstellen spelen betrokken organisaties pas later een rol. Voor dit traject is een andere manier van werken gekozen. De organisaties zijn vanaf het eerste begin betrokken bij de wetsvoorstellen (pre-consultatie).

Dit gebeurde onder andere door:

  • expertmeetings;
  • werkbezoeken;
  • landelijke congressen in 2014, 2015 en 2017;
  • de werkgroep Van Dijk/IJzerman. Deze werkgroep beoordeelt de inhoud van de voorstellen. Ook kijkt de werkgroep naar de (financiële) effecten voor uitvoering.

Deze bijdragen hebben de wetsvoorstellen verbeterd. Niet alleen juridisch-inhoudelijk, er is ook gekeken naar de gevolgen van de uitvoering van de wetten. De wetenschap is nauw betrokken en alle voorstellen worden besproken met de Commissie Modernisering van Strafvordering. Professor Knigge is adviseur van het wetgevingsteam.