Ontwikkeling nanotechnologie in Nederland

De Rijksoverheid wil dat Nederland mee blijft doen in de wereldwijde ontwikkeling van nanotechnologie. Maar het Rijk wil ook aandacht voor de risico’s ervan.

Technologie op zeer kleine schaal

Met nanotechnologie is het mogelijk te werken met deeltjes in de grootteorde van nanometers (nm). Dit is 1 miljardste van 1 meter.

Onderzoek nanotechnologie in Nederland

Nederland investeert in onderzoek naar nanotechnologie. Onder meer bij kennisinstituut MESA+ en het Kavli Institute of Nanoscience.

Het belangrijkste Nederlandse onderzoeksprogramma is NanoNextNL. In dit programma werken overheid, bedrijfsleven en wetenschappelijke instellingen samen. Ze doen onderzoek naar nieuwe uitdagingen op het gebied van gezondheid, voeding, energie en water.

Risico's nanotechnologie

De Rijksoverheid wil dat mens en milieu geen, of alleen verwaarloosbare, risico's lopen bij de toepassing van nanodeeltjes. Het RIVM doet daarom onderzoek naar de riscio’s van nanomaterialen in onder andere het milieu en voeding. Maar onderzoekt ook de arbeidsomstandigheden van mensen die met nanotechnologie werken.

Internationale aandacht voor risico’s nanotechnologie

Voor een goede beheersing van de risico's zijn internationale afspraken nodig over veilig omgaan met nanodeeltjes.

Nederland neemt deel aan internationale onderzoeksprogramma's. Zoals die van de Europese Unie (EU) en van de Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Het programma van de OECD richt zich op de veiligheid van producten met nanomaterialen. De deelnemende landen spreken onder meer met elkaar af hoe ze de risico’s beoordelen. En welke methoden en instrumenten ze gebruiken.

Europese gedragsregels nanotechnologie (Code of Conduct)

De EU heeft gedragsregels gemaakt voor het gebruik van nanotechnologie. Deze staan in de Code of Conduct for responsible nanosciences and nanotechnologies research.