Beslisnota bij Kamerbrief over doelstelling Nationaal Groeifonds

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerbrief. 

Beslisnota bij Kamerbrief over doelstelling Nationaal Groeifonds (PDF | 2 pagina's | 121 kB)