Beslisnota bij Kamervragen over begroting Nationaal Groeifonds 2023

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamervragen over begroting Nationaal Groeifonds 2023 (PDF | 1 pagina | 102 kB)