Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over gebruik efficiënte CO2-prijs bij MKBA's

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over gebruik efficiënte CO2-prijs bij MKBA's (PDF | 2 pagina's | 170 kB)