Beslisnota bij Kamerbrief besluitvorming over project Nationaal Groeifonds

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief besluitvorming over project Nationaal Groeifonds (PDF | 2 pagina's | 192 kB)