Kamerbrief over motie en gewijzigd amendement wetgevingsoverleg Nationaal Groeifonds

Minister Adriaansens (EZK) stuurt de Tweede Kamer een brief met haar reactie op de motie-Kröger (GL) en de appreciatie (het oordeel over) het gewijzigde amendement Leijten (SP); ingediend tijdens het wetgevingsoverleg over de Wet Nationaal Groeifonds op 21 maart 2022. De motie-Kröger gaat over een efficiënte CO2-prijs; het amendement-Leijten gaat over verplichte openbaarmaking van alle opgedane kennis in projecten die uit het Nationaal Groeifonds worden gefinancierd.

Kamerbrief over motie en gewijzigd amendement wetgevingsoverleg Nationaal Groeifonds (PDF | 2 pagina's | 125 kB)