Kamerbrief met kabinetsreactie advies Rli over het Nationaal Groeifonds en beantwoording motie De Jong c.s.

Ministers Adriaansens (EZK) en Kaag (Financiën) bieden de kabinetsreactie aan op het advies ‘Investeren in duurzame groei’ van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli). Het advies van de Rli richt zich op sommige punten tot de Adviescommissie Nationaal Groeifonds. Ook reageren de ministers op de motie De Jong c.s., die het kabinet vraagt in kaart te brengen met welke wet- en regelgeving gehonoreerde voorstellen uit de eerste ronde kunnen worden ondersteund.

Kamerbrief met kabinetsreactie advies Rli over het Nationaal Groeifonds en beantwoording motie De Jong c.s. (PDF | 8 pagina's | 454 kB)