Memorie van antwoord bij wetsvoorstel Nationaal Groeifonds

Minister Adriaansens (EZK) geeft antwoord op vragen over het wetsvoorstel voor instelling van een Nationaal Groeifonds. De Eerste Kamerfracties van GroenLinks, PvdA, SP, PvdD en Fractie-Otten hebben deze vragen gesteld.

Memorie van antwoord bij wetsvoorstel Nationaal Groeifonds (PDF | 18 pagina's | 1011 kB)