Antwoorden op Kamervragen over 1e suppletoire begroting Nationaal Groeifonds 2022

Minister Adriaansens (EZK) geeft antwoord op vragen over de 1e suppletoire begroting van het Nationaal Groeifonds voor 2022. De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat in de Tweede Kamer heeft deze vragen gesteld.

Antwoorden op Kamervragen over 1e suppletoire begroting Nationaal Groeifonds 2022 (PDF | 4 pagina's | 199 kB)