Antwoorden op Kamervragen over gebruik efficiënte CO2-prijs bij MKBA's

Minister Adriaansens (EZK) geeft antwoord op vragen over het gebruik van de efficiënte CO2-prijs bij maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA’s). De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat van de Tweede Kamer hebben de vragen gesteld.

Antwoorden op Kamervragen over gebruik efficiënte CO2-prijs bij MKBA's (PDF | 4 pagina's | 208 kB)