Advies over definitieve toekenning van voorwaardelijke en gereserveerde middelen

In eerdere beoordelingsrondes heeft de adviescommissie Nationaal Groeifonds bij verschillende projecten geadviseerd middelen voorwaardelijk toe te kennen of te reserveren. Een aantal projecten heeft een aangepast plan ingediend. De adviescommissie heeft deze plannen beoordeeld.

Advies over definitieve toekenning van voorwaardelijke en gereserveerde middelen (PDF | 24 pagina's | 306 kB)