Hans de Jong speciaal gezant Nationaal Versterkingsplan van microchip-talent

Hans de Jong, voormalig president van Philips Nederland, gaat aan de slag als speciaal gezant Nationaal Versterkingsplan van microchip-talent. De beschikbaarheid van goed opgeleid personeel met een mbo-, hbo- of wo-diploma is een cruciale voorwaarde om de microchipsector in Nederland een stevige impuls te geven. De Jong zal dit plan uiterlijk 1 juli 2024 presenteren aan minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en minister Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Het versterkingsplan is een van de maatregelen uit Project Beethoven waarmee Rijk en regio willen zorgen voor een sterk ondernemingsklimaat voor de microchipsector. De speciaal gezant werkt met de ministeries van EZK en OCW en de Brainport Development aan strategieën en actieplannen om de talentpool te vergroten, kennisuitwisseling te bevorderen en de samenwerking tussen onderwijsinstellingen en industrie te versterken.

Chipproducenten en toeleveranciers kampen met grote uitdagingen op het gebied van technisch geschoold personeel op alle niveaus. Tot 2032 zijn in de Brainportregio alleen al 72.000 technisch opgeleide mensen nodig. Daarom gaat het kabinet extra investeren in talentontwikkeling: € 450 miljoen tot en met 2030 en daarna structureel € 80 miljoen per jaar. Bovendien gaat het plan uit van tenminste € 225 miljoen cofinanciering door bedrijfsleven en regionale overheden. Doel is snel meer technici op te leiden voor deze sector, bijvoorbeeld door meer studenten te werven en toe te laten en meer mensen om en bij te scholen. Met deze publiek-private samenwerking wordt een forse bijdrage geleverd aan het Actieplan Groene en Digitale Banen.

Omdat dit een nationale opgave is, vraagt het kabinet 4 regio’s verspreid over het hele land (Groningen, Enschede, Delft en Eindhoven) om samen met mbo’s, hbo’s en universiteiten én de microchipsector met uitgewerkte plannen te komen. Onderdeel van deze plannen is ook om de diversiteit binnen de techniekopleidingen te laten toenemen, om zo al het talent te benutten.

Hans de Jong heeft ruime ervaring met publiek-private samenwerking en talentontwikkeling, onder meer als voorzitter van de Adviescommissie Verdeling 3,5 GHz-band en NSV-communicatie, het programma Opschaling Publiek-Private Samenwerking in het beroepsonderwijs uit het Nationaal Groeifonds en als lid van de raad van toezicht bij het platform Talent voor Technologie.