Beslisnota bij Noordzeeoverleg voortgangsrapportage 5

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Noordzeeoverleg voortgangsrapportage 5 (PDF | 1 pagina | 114 kB)