Beslisnota bij Kamerbrief over Regeling Specifieke Uitkering Programma Natuur 2e fase

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming van een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over Regeling Specifieke Uitkering Programma Natuur 2e fase