Kamerbrief over het nieuwe stelsel agrarisch natuurbeheer

Brief van staatssecretaris Dijksma (EZ) aan de Tweede Kamer met beschrijving van het nieuwe stelsel agrarisch natuurbeheer. Het stelsel is samen met IPO/provincies ontwikkeld in nauwe afstemming met LTO, koepels van agrarisch natuurverenigingen, diverse soortenorganisaties en terreinbeherende organisaties. Ook geeft zij een reactie op het onderdeel agrarisch natuurbeheer uit het rapport van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur, getiteld "Onbeperkt houdbaar, naar een robuust natuurbeleid" (mei 2013).