Uitstelbrief over de beantwoording over de berichtgeving over pestciden bij lelieteelt in Westerveld

Minister Schouten ( LNV) stuurt de Tweede Kamer een uitstelbrief over de berichtgeving over pesticiden bij lelieteelt in Westerveld.