Antwoorden op Kamervragen over het bericht 'Het bos is vogelvrij'

Minister Schouten (LNV) beantwoordt schriftelijke vragen het Kamerlid De Groot (D66) naar aanleiding van het bericht ‘Het bos is vogelvrij’.