Antwoord op Kamervragen over het artikel in Trouw over thiacloprid

Minister Schouten beantwoordt vragen van het Kamerlid Bromet (GroenLinks) over het artikel in Trouw over thiacloprid.