Beantwoording schriftelijke vragen over het bericht 'Staatsbosbeheer wil duidelijker bosbeleid van minister'.

Minister Schouten (LNV) beantwoordt schriftelijke vragen over het bericht 'Staatsbosbeheer wil duidelijker bosbeleid van minister'.