Beantwoording Kamervragen over gevolgen vernietiging Programma Aanpak Stikstof voor biomassacentrales

Minister Schouten beantwoordt vragen over de gevolgen van de vernietiging van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) voor biomassacentrales. Dit gaat over een uitspraak door de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State over het PAS.