Kamerbrief toelichting op beleidsdoorlichting begrotingsartikel natuur en biodiversiteit 2015-2019

Minister Schouten licht de onderzoeksopzet toe van de voorgenomen beleidsdoorlichting van artikel 12 van de begroting van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Dit artikel gaat over natuur, biodiversiteit en gebiedsgericht werken. De beleidsdoorlichting richt zich op de periode 2015-2019.