Kamerbrief met reactie kabinet op advies RLI over vitaliteit Nederlandse bodems

Minister Schouten stuurt de Tweede en Eerste Kamer de reactie van het kabinet op het rapportĀ 'De bodem bereikt?!' van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (RLI). De RLI bracht advies uit over de kwaliteit van de Nederlandse bodems. En over de maatregelen die nodig zijn om de bodems duurzaam te beheren en geschikt te houden voor de benodigde functies. Zoals landbouw of drinkwatervoorziening.