Aanbiedingsbrief bij CW 3.1. bijlage Uitvoeringsprogramma Natuur

Minister Schouten informeert de Eerste Kamer over het ontbreken van de CW 3.1 bijlage die niet is meegezonden bij de brief over het uitvoeringsprogramma Natuur.

Eenzelfde brief is ook aan de Tweede Kamer gestuurd.